Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Trauksmes cēlējs

drukāt

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

Prokuratūrā var celt trauksmi par iespējamiem pārkāpumiem, kas var kaitēt sabiedrības interesēm un kurus esat novērojis prokuratūrā, veicot darba (amata) pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Savukārt par iespējamiem pārkāpumiem, kas novēroti citā institūcijā, Jums jāvēršas pie tām amatpersonām, kuru kompetencē ir konkrēto jautājumu izskatīšana pēc būtības.

Par novērotajiem iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem ziņojumi iesniedzami izmeklēšanas iestādei atbilstoši Kriminālprocesa likuma 387.pantā norādītajai institucionālajai piekritībai.

Ziņojumu prokuratūrā var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

  • sūtot elektroniski uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidoto elektroniskā pasta adresi trauksme@lrp.gov.lv    (ziņojumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtam, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv);
  • sūtot pa pastu – uz adresi Kalpaka bulvāris 6, Rīgā, LV-1801 (vēlams ziņojumu ievietot otrā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”);
  • klātienē – Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, Ģenerālprokuratūras telpās speciāli novietotā pastkastē “Trauksmes cēlēja ziņojumiem”.

Jums ir iespēja konsultēties par trauksmes celšanas jautājumiem ar prokuratūras kontaktpersonu trauksmes celšanas jautājumos – Ģenerālprokuratūras Personu un valsts tiesību aizsardzības departamenta prokuroru A.Buliņu, pa tālruni 67044581 vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu - Valsts kanceleju.

Ziņojumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, personas kods un kontaktinformācija.

Saistībā ar iespējamo pārkāpumu jānorāda:

  • pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus (pievienojot dokumentu kopijas, ja tādas ir personas rīcībā, kas apstiprina ziņojumā minētos apstākļus);
  • informācija par fiziskām vai juridiskām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  • vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu;
  • vai par šo pārkāpumu jau ziņots iepriekš (pievienojot atbildi, ja tāda saņemta).

 

Ziņojuma veidlapa pieejama šeit.

Vairāk informācijas Valsts kancelejas tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv

Atpakaļ

INFORMĀCIJA