Latvijas Republikas Prokuratūra

Teksta izmērs

  • 100%
  • 150%
  • 200%

Kontrasts

Navigācija

Latvijas Republikas Prokuratūras komunikācijas pamatprincipi saziņā ar plašsaziņas līdzekļiem

drukāt

Latvijas Republikas Prokuratūras mērķis komunikācijā ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir pieļaujamā apmērā informēt tos par sabiedrībai aktuāliem kriminālprocesiem vai noziedzīgiem nodarījumiem, lai nodrošinātu sabiedrības uzticību tiesībsargājošo iestāžu darbam, vairotu sabiedrības izprati par likumību un tiesību normām, kā arī skaidrotu prokuroru darba pienākumus un prokuratūras funkcijas.


Latvijas Republikas Prokuratūra komunikācijā ar sabiedrību ievēro Kriminālprocesa likuma, Fizisko personu datu aizsardzības likuma, kā arī Informācijas atklātības likuma normas, Iesnieguma likumā, Prokuratūras likumā un citos normatīvajos aktos noteikto.

Tiesu sistēmas komunikāciju vadlīnijas

Atpakaļ

INFORMĀCIJA